88103085    :    تلفن
subscribers
اخبار
آخرین وضعیت تعیین تکلیف سپرده گذاران فرشتگان

در جریان رسیدگی به وضعیت سپردهگذاران تعاونی منحله فرشتگان با تسویه وجوه سپرده گذاران زیر ۲۰ میلیون تومان حدود ۹۰ درصد سپرده گذاران این تعاونی تعیین تکلیف شده و بعد از پایان تسویه سپردهگذاران ۵۰ میلیونی به زودی تعیین تکلیف سپردهگذاران تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان آغاز خواهد شد.

به گزارش قانون به نقل از ایسنا،عباس کمرهای - مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی - به تشریح وضعیت تعیین تکلیف سپردهگذاران تعاونی منحله فرشتگان به عنوان یکی از زیرمجموعههای اعتباری کاسپین پرداخت.

وی با اشاره به شروع تعیین تکلیف سپرده گذاران زیر ۵۰ میلیون تومان فرشتگان که از چهارم تیرماه آغاز شده بود، گفت: لازم است سپرده گذاران زیر ۵۰ میلیون تومان که هنوز برای تسویه مراجعه نکردهاند در اسرع وقت نسبت به تعیین وضعیت سپردههای خود اقدام کنند.

مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با اشاره به این که قرار بر این شده بود تا با عاملیت موسسه کاسپین تصمیم گیری در باره سپرده گذاران تعاون اعتبار منحله فرشتگان از سپردهگذاران خرد آغاز شود، افزود: با تسویه وجوه سپرده گذاران زیر ۲۰ میلیون تومان حدود ۹۰ درصد سپرده گذاران این تعاونی تعیین تکلیف شدهاند و در حال حاضر نیز تسویه سپرده گذاران دارای وجوه زیر ۵۰ میلیون تومان در حال انجام است که با پایان این مرحله نزدیک به ۹۳ درصد از سپردهها تعیین وضعیت خواهد شد.

کمرهای همچنین گفت که براساس اولویت بندی انجام شده بعد از سپردههای ۵۰ میلیونی تعیین تکلیف سپردههای تا ۱۰۰ میلیون تومان به زودی آغاز خواهد شد.

وی در ادامه با یادآوری این موضوع که تعیین تکلیف سپردههای زیر ۵۰ میلیون از تاریخ ۴ تا ۱۷ تیرماه انجام میشود، عنوان کرد: ولی با توجه به این که هنوز عدهای از سپرده گذاران این اولویت برای تسویه وجوه خود مراجعه نکردهاند فرصت تمدید خواهد شد.

مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی تاکید کرد: برای تسریع در انجام مراحل رسیدگی به وضعیت سپرده گذاران لازم است تا دارندگان وجوه زیر ۵۰ میلیون که تاکنون به شعب مراجعه نکردهاند در اسرع وقت با حضور در شعب ۸۰ گانهای که بانک مرکزی مجوز آن را برای کاسپین صادر کرده است نسبت به تعیین تکلیف سپردههای خود اقدام کنند.

کمرهای این را هم گفت که سپرده گذاران میتوانند در زمان تعیین تکلیف وجوه خود مبلغی را به صورت علی الحساب تعیین کنند که در این شرایط میتوانند نقدا دریافت و یا در موسسه کاسپین افتتاح حساب کنند.

به گزارش ایسنا، از ۲۸ اردیبهشت ماه امسال طی فرآیندی مرحلهای و براساس اولویتبندی انجام شده تعیین تکلیف سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان در دستور کار قرار گرفت که در مرحله اول سپرده گذاران تا ۱۰ میلیون تومان، دور دوم تا ۲۰ میلیون تومان و در مرحله بعد تا ۵۰ میلیون فرصت مراجعه به شعب را دار بودند که اکنون تمامی سپرده گذاران زیر ۵۰ میلیون از این فرصت برخوردارند که به زودی وضعیت خود را مشخص کنند.

فرشتگان به عنوان بزرگترین زیرمجموعه موسسه اعتباری کاسپین درارای ۵۰۰ هزار سپرده گذار است که تا ۴۰۰ هزار مورد آن سپردهای زیر ۲۰ میلیون تومان دارند.

منبع : قانون

Feedback
نام کاربری :
کلمه عبور :