88103085    :    تلفن
subscribers
شعبه مجازی
صفحه شعبه مجازی

مراجعه کننده گرانقدر

ضمن تشکر از بازدید شما از وبسایت موسسه حقوقی آیین توکیل ، شعبه مجازی موسسه ، شعبه ای از یک موسسه حقوقی میباشد که بدون نیاز به صرف وقت و مراجعه حضوری ، پاسخگوی برخی از نیازهای حقوقی شماست.

شما میتوانید در این شعبه ، از امکانات ذیل برخوردار شوید:

1- مشاوره حقوقی

2- دریافت دادخواست مورد نظر خود

3- دریافت شکواییه مورد نظر خود

4- دریافت لایحه دفاعیه

5- دریافت متن قرارداد مورد نظر خود

برای استفاده از هریک از خدمات فوق ، خدمت مورد نظر را که در پایین صفحه مشخص گردیده انتخاب نمایید.

» مشاوره حقوقی
» قیمت : 150000 ریال
» تنظیم لایحه دفاعیه
» قیمت : 400000 ریال
» تنظیم قرارداد
» قیمت : 400000 ریال
Feedback
نام کاربری :
کلمه عبور :